Facebook
Naziv: Obitelj Petazzi
Vrsta entiteta: obitelj
Razdoblje: 1601 - 1839
Normativni nazivi: Petazzi, obitelj (hrvatski)
Povijesni nazivi: Petazzi Conti di Castelnuovo e di San Servolo (1628 - 1702) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Rod Petazzi jedan je od dvanaest rodova (casate) grada Trsta. Taj stari tršćanski rod posjedovao je od 1620. godine grad Podgrad u Istri, te od 1622. godine kaštel San Servolo kod Trsta. U Hrvatsku su se naselili grofovi Adelmo i Giulio Petazzi, koji su 1702. godine od Austrijske komore u zalog (za 120 000 forinti) uzeli gradove Ozalj i Ribnik. Međutim, umjesto ugovorene svote komori su predali svoje gradove San Servolo i Podgrad. Uz Ribnik primili su (za 2000 forinti) u zalog još i imanja Stative, Rospopasnik i Piščetke. Godine 1723. car Karlo VI. spomenuta je imanja (bez Ozlja) na osamdeset godina založio Adelmu Petazziju, koji je 1708. postao upravitelj primorskih komorskih imanja i carski kapetan u Bakru. Njegov sin Benvenuto dobio je 1740. godine hrvatski indigenat, a od 1754. do 1763. godine bio je zapovjednik karlovačke vojne krajine u činu podmaršala. Spomenuti je Benvenuto 1740. godine kupio grad Brlog kojeg je povećao dogradnjom te u njega prenio sjedište svojih dobara u Hrvatskoj. Kada je 1803. godine istekao založni rok, car Franjo II. naredio je da se Ribnik vrati komori. Budući da su se Petazziji tome odupirali, car je šest godina kasnije Ribnik darovao podmaršalu Vukasoviću. Petazzi su zatim pokrenuli parnicu protiv Vukasovića koja je trajala do 1839. kada je, nakon smrti posljednjeg muškog člana obitelji Adelma II., njegova udovica ustupila Ribnik Vukasovićima uz odštetu od 24.000 forinti.
Sjedišta: Podgrad (1620-1702); Ribnik (1702-1839); Ozalj (1702-1725); Brlog (1740-); San Servolo (1622-1702)
Identifikator: HR-HDA/S - 11590
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica