Facebook
Naziv: Pavlinski samostan Čakovec
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1376 - 1786
Normativni nazivi: Samostan. Pavlinski samostan Čakovec (hrvatski)
Povijesni nazivi: Conventus Paulinorum Chaktornyensis (1376 - 1786) (hrvatski)
Monasterium Paulinorum S. Helenae prope Chaktornyam (1376 - 1786) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Utemeljitelji pavlinskog samostana u mjestu Sv. Jelena kod Čakovca bila je međimurska vlastela: erdeljski vojvoda Stjepan II. Lacković, njegov sin Ladislav, Stjepanov brat Dionizije te Andrija, sin erdeljskog vojvode Nikole. Oni su pavlinima 27. kolovoza 1376. g., darovali posjed Varhel i dopustili da se slobodno koriste vlastelinskim šumama. Na posjedu Varhel redovnici su podigli samostan i crkvu. Herman Celjski, gospodar Čakovca, darovao je samostanu 1420. g. posjed Šenkovec, a kralj Matija Korvin 1467. g. posjed Mačkovec. Hermanov nasljednik Fridrih Celjski, zemaljski gospodar Čakovca i Štrigove, dao je sagraditi crkvu Sv. Jeronima podno Štrigove 1448. g., koju su vodili pavlini. Ta je crkva, zajedno s njezinim posjedima na posjedu Leskovec, pripala samostanu 1668. g. po odluci udovice Nikole Zrinskog. Samostan je nekoliko puta bio oštećen. Najprije je tijekom 16. stoljeća došao u sukob s Jurjem Zrinskim starijim, koji je bio zagovornik protestantizma i protjerivao je katoličke svećenike. Tako je i samostan trpio materijalnu štetu (zbog smanjivanja prava na vinsku desetinu i polovicu žita), dok su redovnici bili proganjani i mučeni. Vrhunac napada na redovnike zbio se 1580. godine kada su protestanti razorili samostan, a tadašnjeg priora zatvorili u tamnicu gdje je i umro. Nakon smrti Jurja Zrinskog prestali su protestantski napadi, a potomci Jurja vratili su se na katoličku vjeru. Godine 1695. požar je uništio crkvu i veći dio samostana, a 1738. g. bio je potres. Samostan je ukinut patentom Josipa II. 1786. godine.
Sjedišta: Šenkovec (1376 - 1786)
Identifikator: HR-HDA/S - 11342
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica