Facebook
Naziv: Obitelj Vukasović
Vrsta entiteta: obitelj
Razdoblje: 1400 - 1844
Normativni nazivi: Vukasović, obitelj (hrvatski)
Povijesni nazivi: Vukassovich (hrvatski)
Wkaszovich (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Vukasovići su plemićka obitelj podrijetlom iz Like. Prvi se, 1436. godine, spominje Juraj de Wukassovich. U 16. st. nastanili su se u Senju, a u 17. i 18. st. ubrajaju se među najznamenitije i najuglednije uskočke rodove tog grada. Godine 1667. vojvoda Vinko Vukasović dobio je potvrdu starog plemstva, 1714. njegovim je unucima podijeljeno viteštvo njemačkog cara, a 1720. isto je podijeljeno i drugoj grani roda. Osim velikog broja nižih vojnih zapovjednika, obitelj je u 17. st. dala niz vijećnika grada Senja. Baveći se trgovinom i pomorstvom Vukasovići su ojačali i ekonomski. Zbog uzimanja u zakup monopola soli (krajem 17. i početkom 18. st.) došli su u sukob s ostalim senjskim obiteljima, te su morali privremeno napustiti Senj. Reorganizacijom Vojne Krajine sredinom 18. st. pojedini pripadnici obitelji dobili su visoke vojne činove. Tako je Filipu Vukasoviću (1755-1809) podijeljen čin podmaršala, a dobio je i barunstvo. Istaknuo se u borbama protiv Turaka u Crnoj Gori (1788-1790), te gradnjom prometnica među kojima je najznačajnija Lujzinska cesta (građena 1803-1811). Zbog zasluga je 1809. godine dobio posjed Ribnik, a iste je godine poginuo kod Wagrama u borbama protiv Francuza. Ribničku je gospoštiju naslijedio njegov sin Filip, a nakon njegove smrti 1844. godine, budući da nije imao potomaka, njegova udovica barunica Hermina Vlašić.
Sjedišta: Senj (1550-); Ribnik (1809-1844); Netretić (1808-1844); Kolenovac (1808-1844); Modrušpotok (1808-1844)
Identifikator: HR-HDA/S - 11710
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica