Facebook
Naziv: Vlastelinstvo Ribnik (fond)
Signatura: HR-HDA-692
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Ribnik (hrvatski)
Razdoblje: 1643 - 1850
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Vlastelinstvo Ribnik (stvaratelj)
Obitelj Vukasović (stvaratelj)
Obitelj Zrinski (stvaratelj)
Obitelj Frankopani (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise vezane za upravu vlastelinstva, urbarijalne odnose, razne parnice, katastarske premjere zemljišta, te razne kupoprodajne ugovore, gorne listove, račune i namire.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 39 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 21: Uprava primorskih dobara
HR-HDA- 27: Komorska uprava u Hrvatskoj
HR-HDA- 689: Vlastelinstvo Ozalj
HR-HDA- 754: Obitelj Petazzi
HR-HDA- 783: Obitelj Vukasović
HR-HDA- 785: Obitelji Zrinski i Frankopani
Identifikator: HR-HDA/AJ 4609
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica