Facebook
Naziv: Uprava primorskih dobara (fond)
Signatura: HR-HDA-21
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: CHA, Bucc. (hrvatski)
Razdoblje: 1486 - 1795
Arhivske jedinica: 8.10 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 77 kut.
Odgovornost: Ugarska dvorska komora (stvaratelj) (1670 - 1692)
Unutarnjoaustrijska komora (stvaratelj) (1692 - 1749)
Bankalna administracija za prihode (stvaratelj) (1749 - 1754)
Glavna trgovačka intendanca (stvaratelj) (1754 - 1776)
Uprava primorskih dobara (stvaratelj) (1670 - 1776)
Obitelj Zrinski (stvaratelj) (1486 - 1670)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto restitucijom iz Mađarske polovicom 19. stoljeća. Dio je bio odnešen u Budimpeštu 1885, a vraćen je 1960.
Sadržaj jedinice: Urbar trgovačkih kolonija na Karolini; zapisnici uprave Primorsih dobara i grada Bakra; sudski zapisnik komorskog kaštela u Bakru; zapisnici dražbi grada Bakra; upravitelji Uprave primorskih dobara; spor između Staleža i Redova s Upravom primorskih dobara; korespondencija između Uprave primorskih dobara i Glavne trgovačke intendance; gradivo vezano uz preuzimanje uprave nad Prmorskim dobrima od strane Ugarske komore, Unutarnjoaustrijske komore, Bankalne administracije te Glavne trgovačke intendance; gradivo vezano uz pojedina pitanja iz gospodarstva mjesta u sklopu Primorskih dobara (od Bakra i Kraljevice do Ozlja i Ribnika); gradivo vezano uz Primorska dobra u vrijeme obitelji Zrinskih.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serija "A" je sređena po staroj numeraciji, serija "B" prema staroj signaturi, dok je serija "C" sređena prema broju fascikala u kojem su bili poredani u arhivu Intendance. Fond je sredio Bartol Zmajić.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Djelomično snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-310 (ZM 7/76).
Jezici: latinski ; talijanski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-21/AI - 1 Acta Buccarana (B) (analitički inventar)
HDA-21/P - 21 Sumarni popis serije "Komercijalne uprave" u fondu Uprava primorskih dobara (Acta Buccarana) (popis)
HDA-21/V - 21 Uprava primorskih dobara (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4001
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica