Facebook
Naziv: Unutarnjoaustrijska komora
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1564 - 1748
Povijesni nazivi: Innerösterreichischer Hofkammer (1564 - 1748) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Unutarnjoaustrijska komora je proizašla iz (Gradačke) Komore i Dvorske komore te iz toj 1564. kao srednja instanca nadređene donjoaustrijske Dvorske komore, koja je 1620. preimenovana u Unutarnjoaostrijsku komoru i 1625. s prvom bila sjedinjena u Unutarnjoaustrijsku dvorsku komoru.
Sjedišta: Graz (1564 - 1748)
Djelatnost: Nadležna za cjelokupnu financijsku i gospodarsku upravu Nutarnje Austrije.
Stvaratelji: (1692 - 1749)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-21 Uprava primorskih dobara (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-681 Vlastelinstvo Čakovec (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12313
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica