Facebook
Naziv: Glavna trgovačka intendanca
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1731 - 1776
Normativni nazivi: Glavna trgovačka intendanca (hrvatski)
Povijesni nazivi: Cesarea regia intendenza commerciale per il Litorale in Trieste (1731 - 1776) (hrvatski)
Kommerzial Haupt Intendanz (1731 - 1776) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osnovana je 26. svibnja 1731. i bila je nadležna za trgovinu u Trstu. Dekretima Marije Terezije od 20. rujna 1747. i 29. studenog 1749., pretvorena je u pokrajinsko predstavništvo sa širokom autonomijom. Ukinuta je 13. travnja 1776.
Sjedišta: Trst (1731 - 1776)
Djelatnost: Osim za poslove iz područja trgovine i pomorstva, bila je zadužena za političku i sudsku upravu.
Unutarnji ustroj / genealogija: Predsjedavajući je ujedno bio i bakarski kapetan. U Bakru i Primorskim imanjima njega je zastupao upravitelj.
Stvaratelji: (1754 - 1776)
Identifikator: HR-HDA/S - 12373
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica