Facebook
Naziv: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 986 - 1807
Normativni nazivi: Samostan Sv. Krševana (Zadar) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Monasterium Beati Chrysogoni Jaderae (hrvatski)
Monasterium Sancti Chrisogoni (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Samostan je prvi put spomenut u oporuci priora Andrije 918, a tijekom 10. stoljeća je propao. Kao početna godina osnutka (tj. obnove) samostana uzima se 19. prosinca 986. kada je zadarski prior Madije, u dogovoru sa zadarskim plemićima i ostalim građanima, dopustio da se uz crkvu Sv. Krševana podigne novi samostan, na mjestu nekog starijeg samostana. Uređenje samostana bilo je povjereno benediktincu, opatu Madiju, porijeklom Zadraninu, koji se vratio iz samostana u Monte Cassinu. Sve do kraja 14. stoljeća samostan je stalno jačao zahvaljujući darovnicama podijeljenima od strane vladara i papa. Zbog svoje gospodarske moći bila je porasla i politička moć samostana u poslovima gradske općine. Kada je početkom 15. stoljeća Zadar potpao pod vlast Venecije (1409), mletačka je vlast smanjila njegov politički utjecaj i gospodarsku moć. Polovicom 15. stoljeća samostan je dobio status komende, zbog čega je morao financijski skrbiti o raznim talijanskim biskupima i kardinalima. Nasuprot tome, redovnici su od mletačke vlasti dobivali rentu za vlastite potrebe. Sve je to dovelo do slabljenja i zapuštenosti samostana u kojem je tijekom ranog novog vijeka boravilo tek nekoliko redovnika. Samostan je bio ukinut u vrijeme francuske vlasti nad Dalmacijom, dekretom generalnog providura za Dalmaciju Vicka Dandola, 30. kolovoza 1807. Zgrada samostana je bila namijenjena liceju, a arhiv samostana je 1808. premješten u prostorije Providurije, a dolaskom austrijske vlasti u arhiv Namjesništva za Dalmaciju.
Sjedišta: Zadar (986 - 1807)
Identifikator: HR-HDA/S - 11753
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica