Facebook Slike
Naziv: Benediktinski samostan svetog Krševana (fond)
Signatura: HR-DAZD-336
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: BS Sv. Krševana (hrvatski)
Razdoblje: 918 - 1806
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 816 kom. (pergamena); 23 kut. (papir)
Odgovornost: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ovaj se samostan prvi put spominje 918. godine u oporuci priora Andrije, a pretpostavlja se da je osnovan u 9. stoljeću. Obnovljen je 986. godine u vremenu zadarskog rektora Maja, koji je iz Monte Cassina pozvao monaha Madija da ustroji samostan po pravilima benediktinskog reda. Postaje najznačajniji skriptorij beneventane na istočnoj obali Jadrana.Bogata je, moćna i utjecajna opatija sve do 1447. godine, kada je pretvoren u komendu. Od tada većinu njegovih prihoda ubire visoki mletački kler, dok redovnici od mletačke blagajne primaju potporu za osnovno uzdržavanje. U 17. stoljeću bilo je neuspjelih pokušaja predaje samostana drugim redovima. Francuska uprava nad Dalmacijom ukinula je samostan 1807. godine i njegove spise smješta među spise svoje uprave, koji će se naknadno izdvojiti u posebnu seriju spisa ukinutih samostana. Ti spisi smješteni su u tadašnji arhiv početkom druge austrijske uprave nad Dalmacijom.
Sadržaj jedinice: Spisi sadrže dokumente o samostanskim posjedima, prihodima, rashodima i darovnice.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od 816 komada pergamena i 23 kutije samostanskih spisa. Uz ovaj fond čuvaju se i regesta pergamena i spisa koje je potkraj 19. stoljeća izradio Enrico Boettner na talijanskom jeziku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica - gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-336/AI - 1 Benediktinski samostan Svetog Krševana u Zadru (pergamene) (analitički inventar)
DAZD-336/AI - 2 Benediktinski samostan Svetog Krševana u Zadru (spisi) (analitički inventar)
DAZD-336/SI - 4 Benediktinski samostan svetog Krševana u Zadru (sumarni inventar)
DAZD-336/V - 3 Spisi ukinutih samostana (vodič)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15445
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica