Facebook
Naziv: Samostan klarisa svetog Nikole (fond)
Signatura: HR-DAZD-339
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: SK sv. Nikole (hrvatski)
Razdoblje: 1202 - 1798
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 396 kom. (pergamena); 13 kut. (papir)
Odgovornost: Samostan klarisa svetog Nikole (Zadar) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Godine 1798. austrijske vlasti ukidaju samostan, a tri su se koludrice, koje su tada bile u samostanu, sklonile kod benediktinki Sv. Marije. Nakon isljenja njihovu je zgradu zauzela vojska. Prigodom ukinuća samostana spisi su preneseni u Arhiv ondašnje Pokrajinske uprave. U vrijeme Drugoga svjetskoga rata spisi su bili odneseni u Italiju u kolovozu 1943. godine, ali su vraćeni restitucijom nakon 1949.
Sadržaj jedinice: Spisi i pergamene sadrže dokumente o samostanskim posjedima i o svakodnevnom životu samostana.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom obrade izdvojene su pergamene (396 komada) od samostanskih spisa, koji su smješteni u 13 kutija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivima i arhivskom gradivu (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom ; hrvatski
Pisma: latinica - gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-336/V - 3 Spisi ukinutih samostana (vodič)
DAZD-339/AI - 1 Samostan klarisa Svetog Nikole u Zadru (analitički inventar)
DAZD-339/R - 2 Samostan klarisa svetog Nikole (regesta)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15448
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica