Facebook Slike
Naziv: Benediktinski samostan Svetog Kuzme i Damjana na Pašmanu (fond)
Signatura: HR-DAZD-337
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: BS Sv. Kuzme I Damjana (hrvatski)
Razdoblje: 1059 - 1806
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 199 kom. (pergamena); 12 kut. (papir)
Odgovornost: Benediktinski samostan Sveti Kuzma i Damjan (Pašman) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ovaj samostan tijekom stoljeća ima više imena: sv. Ivana Evanđeliste, sv. Kuzme i Damjana, a često i Rogovska opatija. Samostan sv. Ivana Evanđeliste osnovan je u Biogradu oko 1059. godine uz pomoć kralja Petra Krešimira IV, kada je dobio kraljevsku slobodu. Pretpostavlja se da je spomenuti kralj samostanu darovao zaselak Rogovo, dočim mu je biskup biogradski Prestancije ustupio crkvu sv. Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu na otoku Pašmanu. Nakon što su 1124/25 godine Mlečani razorili Biograd i spomenuti samostan, redovnici su se preselili na Ćokovac, gdje su uskoro potvrđena sva stara i stečena prava i povlastice. Godine 1268. godine papa Klement IV određuje da se zbog slabljenja redovničke stege samostan podvrgne cistercitskoj opatiji u Topuskom, što međutim nije uspjelo pa je samostan i dalje ostao benediktinski. Godine 1345. Mlečani ruše do temelja i samostan i crkvu, pri čemu je stradao samostanski arhiv. Redovnici su uspjeli obnoviti samostan tek 1369. godine. Samostan je stekao znatne posjede u biogradskom zaleđu. Tridestrih godina 15. stoljeća njegova moć slabi kako zbog režima komende, tako i zbog učestalih turskih provala. Francuska uprava nad Dalmacijom ukida samostan 1808. godine, a njegove spise smješta među spise svoje uprave, koji se tek naknadno izdvajaju u posebnu seriju spisa ukinutih samostana. Spisi dolaze u tadašnji arhiv početkom druge austrijske uprave nad Dalmacijom.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise o samostanskim posjedima, darovnice hrvatskih odnosno hrvatsko-ugarskih kraljeva, papa, banova i drugih velikodostojnika.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi samostana sv. Kuzme i Damjana sadrže analitički popis i kratki sadržaj pergamena (199 komada), a smještene su u 7 kutija, Rukopisi su smješteni u kutije od broja 7-12.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima(NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica - gotica ; latinica ; glagoljica ; bosanica
Obavijesna pomagala: DAZD-336/V - 3 Spisi ukinutih samostana (vodič)
DAZD-337/AI - 1 Benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15446
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica