Facebook
Naziv: Dominikanski samostan Svetog Dominika (fond)
Signatura: HR-DAZD-338
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: DS Sv. Dominika (hrvatski)
Razdoblje: 1228 - 1806 (Samostan je utemeljen 1228. godine.)
Arhivske jedinica: 7.50 d/m
Tehničke jedinica: 615 kom. (pergamena); 51 kut. (papir)
Odgovornost: Samostan Sveti Dominik (Zadar) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Samostan je ukinula francuska uprava nad Dalmacijom 1807. godine, koja njegove spise smješta među spise svoje uprave, da bi se naknadno izdvojili u posebnu seriju spisa ukinutih samostana i smjestili u tadašnji arhiv početkom druge austrijske uprave u Dalmaciji.
Sadržaj jedinice: Spisi sadrže dokumente o samostanskim posjedima, darovnice, presude, inkvizicije i diplome.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od 615 komada pergamena i 51 kutije spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivima i arhivskom gradivu (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom ; hrvatski
Pisma: latinica - gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-336/V - 3 Spisi ukinutih samostana (vodič)
DAZD-338/AI - 1 Dominikanski samostan Svetog Dominika (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 336: Benediktinski samostan svetog Krševana
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Popis (kom. 1)
Literatura: Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana. Sv. 1 (grad Zadar), Zadar : Tipografia Woditzka, 1877,
Bianchi, Carlo Federico. Zara cristiana. Sv. 2 (Zadar - okolne župe), Zadar : Tipografia Woditzka, 1877,
Napomena o bibliografskim izvorima: Stjepan Krasić, Dominikanci: povijest Reda u hratskim kraljevima, Zagreb: Hrvatska dominikanska provincija: Nakladni zavod Globus 1997.
Stjepan Krasić, Generalno učilište Dominikanskoga reda u Zadru ili Universitas Jadertina: 1396-1807, Zadar 1996.
Stjepan Krasić, Liber almi Studii generalis S. Dominici Jadre : (1684.-1790.) : Građa za povijest visokog školstva u Hrvatskoj. Zadar 2006.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15447
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica