Facebook
Naziv: Samostan Sveti Dominik (Zadar)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1228 - 1806
Normativni nazivi: Samostan Sveti Dominik (Zadar) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Dominikanski samostan Svetog Dominika (1228 - 1806) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Samostan je utemeljen 1228. godine, samo nekoliko godina poslije dolaska dominikanaca u Dalmaciju (1225). Sigurno sjedište dobivaju tek 1244. Od osnutka je u sastavu je Ugarske dominikanske provincije sa sjedištem u Budimu, a od 1266. godine imaju posebnog vikara. Dodijeljen im je samostan i crkva sv. Platona koju su nadogradili i uredili te im je od tada pa sve do 1807. godine njihovo stalno obitavalište. Samostan je ubrzo dobio darove crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika. Bulom Urbana VI. od 3. ožujka 1380. osnovana je posebna Provincija Dalmacija, kojoj su pripali svi samostani uz obalu od Istre do Drača. Od Provincije Dalmacije odvojili su se samostani na području Dubrovačke Republike te osnovali vlastitu Dubrovačku kongregaciju (1487-1835). Provincija Dalmacija već je 1396. otvorila u Zadru studij, koji je 1495. godine prerastao u «generalni studij», a 1553. godine prvi je u našim krajevima stekao pravo dodjele doktorata. Samostan u 16. st. otvara i školu u kojoj se klerike i svjetovnjake poučava u «slobodnim vještinama».
U Zadru su bila dva ženska samostana dominikanki – Sv. Marije na obali (1241) i Sv. Demetrija (1292). Bavile su se poučavanjem i odgojem djevojaka.
Sjedišta: Zadar
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZD-338 Dominikanski samostan Svetog Dominika (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZD/S - 6026
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica