Facebook
Naziv: Zavod za migracije i narodnosti
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1965 - 1987
Normativni nazivi: Zavod za migracije i narodnosti (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Izvršni odbor Matice iseljenika 26.5.1965. odlučuje da se Povijesni odjel Matice formira u Zavod za migracije i narodnosti. Zavod prestaje s radom 1987. godine kada se zajedno s Centrom za istraživanje migracija integrira u Institut za migracije i narodnosti.
Sjedišta: Zagreb (1965-1987)
Djelatnost: Djelatnost Zavoda odnosila se na istraživanje vanjskih migracija i narodnih manjina s područja Hrvatske i Jugoslavije, prikupljanje, sređivanje i čuvanje arhivskog gradiva o iseljenicima, hrvatskim manjinama u susjednim zemljama i ekonomskoj i političkoj emigraciji. Zavod je istraživao i socijalne, ekonomske, pravne i druge probleme vezane za migracije i etnicitet.
Unutarnji ustroj / genealogija: Službenih podataka o ustroju Zavoda nema niti se ustroj ne navodi u gradivu fonda, no prema strukturi gradiva, može se zaključiti da je u Zavodu bio formiran opći odjel koji je vodio opće spise, a ostala dokumentacija vodila se prema projektima i znanstvenim skupovima na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda. Zavod je formirao i specijaliziranu biblioteku i arhiv koji su se bavili suvremenim problemima iseljavanja iz Hrvatske i prikupljali različitu građu iseljeničke tematike.
Napomena o vezama: Zavod je prilikom svog osnivanja kao znanstvena ustanova spadao pod nadležnost Republičkog fonda za naučni rad SRH kojim je upravljao upravni odbor. Broj članova odbora utvrđivalo je Izvršno vijeće Sabora SRH. Zakonom o organizaciji znanstvenog rada iz 1974., prava i obveze Republičkog fonda prenose se na Republičku zajednicu za znanstveni rad.
Identifikator: HR-HDA/S - 11843
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica