Facebook
Naziv: Zavod za migracije i narodnosti (fond)
Signatura: HR-HDA-1610
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZMiN (hrvatski)
Razdoblje: 1965 - 1981
Arhivske jedinica: 1.80 d/m
Tehničke jedinica: 18 kut. ; 10000 kom.
Odgovornost: Zavod za migracije i narodnosti (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1988. po službenoj dužnosti od Instituta za migracije i narodnosti (akv. 37/1988).
Sadržaj jedinice:

Gradivo fonda sadrži referate i separate sa znanstvenih skupova, ankete provedene u sklopu znanstvenih projekata i dokumentaciju o znanstvenim projektima. Dio spisa odnosi se na nacionalne manjine u Hrvatskoj i Jugoslaviji, manjine u susjednim zemljama, ekonomsku i političku emigraciju, na nacrte zakona o nacionalnim manjinama u Austriji, na državne ugovore o statusu hrvatske i slovenske nacionalne manjine u Austriji. Dio gradiva odnosi se na tisak i izdavaštvo gradišćanskih Hrvata, na austrijski tisak koji se bavio pitanjima nacionalnih manjina te jugoslavenski tisak koji je pratio rad i djelovanje iseljenika.

Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja:

Gradivo je preuzeto bez obavijesnih pomagala, odloženo u fascikle i izmiješano s ostalim fondovima iseljeničke provenijencije pa su spisi Zavoda odvajani i tematski sređeni. Formirane su serije, a unutar njih opisani su predmeti.

Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1610/SI - 1 Zavod za migracije i narodnosti 1965-1987 (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5498
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica