Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-1610/SI - 1
Naslov: Zavod za migracije i narodnosti 1965-1987
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Holjevac Tuković Ana
Uz fond: HR-HDA- 1610 Zavod za migracije i narodnosti
Godina izrade: 2005
Razdoblje: 1965 - 1987
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 38
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica