Facebook
Naziv: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1175
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BIMR NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1957
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 21 knj. ; 13 kut.
Odgovornost: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1946-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Instituta za migracije i narodnosti 1998. godine (akv. 37/1998).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži popise iseljenika povratnika, statistike nesreća na radu, anketne listove o iseljenicima-povratnicima, spise o reguliranju personalnih pitanja iseljenika (osiguranine, rente, ostavinske rasprave), predmete privatno-pravne problematike pojedinaca iseljenika koji se podnose Odjeljenju za iseljenike Ministarstva rada FNRJ u Beogradu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno podijeljen na knjige i spise.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva. U fondu se također nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5062
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica