Facebook
Naziv: Zbirka fotografija različite provenijencije (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1425
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka razno (hrvatski)
Razdoblje: 19. stoljeće - 2008
Arhivske jedinica: 3402 kom
Tehničke jedinica: 884 kom. (Pozitivi raznih formata); 30 foto-alb. (Foto albumi s 1686 pozitiva raznih formata); 832 kom. (negativi raznih formata)
Povijest jedinice: Zbirka je sastavljena je od raznih akvizicija koje su kroz zadnjih 50 godina dolazile u razne Odjele HDA.
Sadržaj jedinice: Zbirka je otvorenog tipa i sastavljena je od akvizicija od kojih nije bilo moguće formirati zasebne zbirke niti fotografije rasporediti u neke od već postojećih zbirki otvorenog tipa. Prema sadržaju fotografija do sada je formirano 8 serija: - Brodovi - Gradovi - Sportske fotografije - Iseljenici - Osobe - Arhivi - Strane zemlje - Varia.
Izlučivanju: Ukupno je gradivo predviđeno za trajno čuvanje i nije vršeno nikakvo izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1425/P - 1 Popis fotografija zbirke različite provenijencije (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5312
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica