Facebook
Naziv: Financijsko ravnateljstvo. Arhiv mapa
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1847 - 1963
Normativni nazivi: Financijsko ravnateljstvo. Arhiv mapa (hrvatski)
Povijesni nazivi: K.k. Katatstral.Mappen Archiv des Koratisch-Slavonischen Militärgrenze (1855 - 1881) (hrvatski)
K.k. Katatstral.Mappen Archiv des Koratisch-Slavonischen Militärgrenze (1855 - 1881) (hrvatski)
Katastral-Mappen Archiv des Finanz=Landes=Direction" (1860 - 1881) (hrvatski)
Financijsko ravnateljstvo. Arhiv mapa (1881 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Arhiv mapa za civilnu Hrvatsku i Slavoniju osnovan je vjerojatno tijekom 1860., a Arhiv mapa za vojnu Hrvatsku i Slavoniju početkom 1855, ali izmjera u Vinkovačkom kotaru bila je provedena već 1847.
Povijest: Arhiv mapa za civilnu Hrvatsku i Slavoniju osnovan je tijekom 1860. (krajem 1859. na području civilne Hrvatske i Slavonije izmjereno je oko 4000 listova, tako da se pretpostavlja da je Arhiv osnovan početkom 1860.). Poslovi katastra bili su u nadležnosti Ministarstva financija, pa se Arhiv nakon osnivanja nalazio u sastavu Zemaljskog financijalnog ravnateljstva. Arhiv mapa za vojnu Hrvatsku i Slavoniju osnovan je vjerojatno početkom 1855., budući da je do kraja 1854. na području vojne Hrvatske i Slavonije izmjereno oko 4000 listova. Arhiv mapa za područje vojne Hrvatske i Slavonije nakon osnivanja bio je u sastavu Financijskog odjela Glavnog zapovjedništva kao krajiške zemaljske upravne oblasti. Ova dva Arhiva nakon razvojačenja vojne Hrvatske i Slavonije 1881., spojena su u jedinstveni arhiv sa sjedištem u Zagrebu, u sklopu Financijskog ravnateljstva. Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju nakon 1945. dolazi u sastav Geodetskog odjela Ministarstva građevina iz koje je 1948. izrasla Geodetska uprava NRH, a 1990. Državna geodetska uprava.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Uredbom o osnivanju Geodetske uprave na području NRH pri Vladi NRH osnovana je Geodetska uprava (NN, 113/1947). Zadatak Uprave bio je da u skladu s općim državnim i republičkim gospodarskim planom, izrađuje plan geodetske djelatnosti za područje NRH, brine o njegovom izvršenju i iskorištavanju izvršenih geodetskih radova, upravlja izvođenjem svih geodetskih radova u NRH i daje ovlaštenja za njihovo izvođenje, brine o unapređenju geodetske struke i o izgradnji stručnih kadrova, raspoređuje stručne geodetske kadrove, vrši nabavu i raspodjelu geodetskih instrumenata, prikuplja, čuva, umnožava i objavljuje elaborate geodetskih radova.
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Poslovi katastra su bili u nadležnosti Ministarstva financija.
Identifikator: HR-HDA/S - 11902
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica