Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1944 - 1945
Normativni nazivi: KPH. Okružni komitet Rijeka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Grad Rijeka je od kolovoza 1941. bio u nadležnosti OK KPH Hrvatsko Primorje. Najraniji dokumenti u kojima se spominje naziv OK KPH Rijeka datiraju iz listopada 1944. pa je vjerojatno u to vrijeme komitet i osnovan. OK KPH Rijeka je krajem 1944. rukovodio kotarskim komitetima Kastav, Opatija, Lovran, Kras i Čepić.U svibnju 1945. u svom je sastavu imao tri kotarska: Rijeka, Opatija,Cres i dva mjesna komiteta: Rijeka, Opatija. Poslije reorganizacije 1946. u sastavu OK KPH Rijeka bili su kotarski kopmiteti Cres-Lošinj, Opatija i Rijeka te Grdski komitet Rijeka. Nakon ukidanja Oblk za Istru (potkraj) formiran je novi komitet za Okrug Rijeku u koji su ušli svi komiteti koji su pripadali Oblasnom komitetu Istre.
Sjedišta: Sušak ; Rijeka
Djelatnost: Okružni komiteti su imali značajnu ulogu u izgradnji partijske organizacije i provođenju linija Partije, posebice za vrijeme rata odnosno u uvjetima ilegalnog rada i djelovanja Partije. Nakon završetka rata, tijekom 1945-1946 njihova je prvenstvena zadaća bila osposobiti kotarske komitete za samostalan rad.
Unutarnji ustroj / genealogija: Okružni komitet KPH Rijeka koordinirao je rad kotarskih komiteta na svom području.i a funkciju je ostvarivao kroz plenum, biro i odjeljenja. Plenum je provodio direktive CK KPH i njegova Politbiroa i predlagao im radi suglasnosti članove za vlastiti biro. Kao i na razini CK KPH i na razini okruga stvarno odlučivanje i operativno djelovanje bilo je u rukama Biroa. Biro se najčešće sastajao jedanput mjesečno, po potrebi i češće, a rješavao je politička, privredna i organizacijska pitanja te rukovodio podređenim komitetima. Na sastancima Biroa Okružnog komiteta uz redovite članove prisustvovali su i članovi CK KPH, KK i MK. U pronađenom gradivu nije specificiran rad komisija i odjeljenja partijskog aparata, iako je prema sadržaju dokumenata vidljivo da je djelovalo Agitprop odjeljenje OK KPH Rijeka.
Stvaratelji:

Identifikator: HR-HDA/S - 11967
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica