Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka (fond)
Signatura: HR-HDA-1844
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1944 - 1945
Tehničke jedinica: 0.25 kut.
Odgovornost: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Okružnog komiteta KPH Rijeka preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 4. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskog odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: OK KPH Rijeka je tijekom 1944-1945. vodio prepisku s Oblk za Rijeku, kotarskim komitetima Kras i Motovun te Politkomesarom Štaba grupe partizanskih odreda za Istru.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1944-1945. spisi su složeni kronološki u AIHRPH. Svi dokumenti su obrađeni kao regesti u kartoteci a inventarni brojevi pojedinačnih spisa teku u kontinuitetu od 445 do 452.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/210. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5719
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica