Facebook
Naziv: Povjerenstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1944
Normativni nazivi: KPH. Centralni komitet. Povjerenstvo za sjevernu Hrvatsku (hrvatski)
Povijesni nazivi: Povjerenstvo CK KPH za Slavoniju i Srijem (1942 - 1943) (hrvatski)
Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku/Zagreb (1942 - 1943) (hrvatski)
Povjerenstvo CK KPH za Slavoniju i zagrebačku oblast (1943 - 1944) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon što je u veljači 1942.veljače odlučio preseliti svoje sjedište iz Zagreba CK KPH je osnovao Povjerenstvo za Sjevernu Hrvatsku/Zagreb. Povjerenstvo je održavalo veze, prenosilo direktive i uputstva te koordiniralo radom partijskih organizacija i komiteta na području sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske i grada Zagreba. Tijekom 1942. došlo je do kadrovske obnove povjerenstava zbog uspostavljana čvrstih veza s CK KPH s partijskim organizacijama i komitetima Zagreba i sjeverozapadne Hrvatske. Iste su godine dužnost sekretara jedan za drugim obavljali Grga Jankez, Ivan Krajačić i Ivo Marinković.U studenom 1942. kao članovi Povjerenstva u Zagreb dolaze: Lepa Perović, Milutin Baltić, Dragutin Saili i Perica Dozet. Od 1943. pa nadalje Povjerenstvu su se pridružili Anka Berus, Josip Hrnčević, Marko Belinić, Savo Zlatić, Vlado Janjić, Antun Biber, Mile Počuča, Ivan Božićević, Dušan Čalić, Milan Mišković, Norbert Veber i Živka Bibanović-Nemčić. Krajem srpnja 1943. na sjednici Centralnog komiteta u Otočcu odlučeno je da se rasformira Povjerenstvo CK KPH za Zagreb i osnuje Povjerenstvo CK KPH za područje sjeverne Hrvatske (čitavo područje sjeverno od Save) koje bi neposredno rukovodilo organizacijama na području Oblasnog komiteta za Slavoniju, organizacijama na terenu II. operativne zone i organizacijama u samom gradu Zagrebu. Tako se u listopadu 1943. spajanjem Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem i Povjerenstva CK KPH za Zagreb osniva Povjerenstvo CK KPH za Slavoniju i zagrebačku oblast, te obuhvaća područje 2 oblasna, 10 okružnih i 38 kotarskih komiteta. Od siječnja 1944. Povjerenstvo dobiva naziv Povjerenstvo CK KPH za Sjevernu Hrvatsku. U povjerenstvo svoja izvješća šalju i Štabovi II. operativne zone, 12, 32, 33. i 40. divizije NOVJ, Kalničkog, Slavonskog, Zagorskog i Moslavačkog NOP odreda i Prve zagorske brigade. Uvidom u spise vidi se da je Povjerenstvo CK KPH za Sjevernu Hrvatsku korespondenciju vodilo sve do travnja 1944.
Sjedišta: Zagreb
Unutarnji ustroj / genealogija: Povjerenstvo je upravljalo radom Mjesnog komiteta KPH  za Zagreb i okružnim komitetima za Zagreb, Bjelovar, Krapinu, Varaždin i Čazmu i o njihovom radu je izvještavalo CK.
Stvaratelji:Identifikator: HR-HDA/S - 12065
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica