Facebook
Naziv: Povjerenstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku (fond)
Signatura: HR-HDA-1221
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1944
Tehničke jedinica: 8 kut.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze izvještaji povjerenika CK KPH koji su djelovali kao instruktori CK na terenu sjeverozapadne Hrvatske (Pavle Gregorić za područje Bjelovara i Nove Gradiške, Dragutin Saili Konspirator sa zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga, Vlado Mutak i Stjepan Sekulić za Slavoniju, Grga Jankes za Podravinu i Osijek). U izvještajima se daju podaci o političkoj situaciji, stvaranju partijskih organizacija i vojnih odreda na terenu. Svi komiteti s područja djelovanja povjerenstva slali su svoja ipolitičko-organizaciona zvješća Povjerenstvu koje na temelju njih piše svoja zbirna izvješća i šalje ih CK KPH. Fond također sadrži zapisnike sa sastanaka Povjerenstva, direktivna pisma CK o organizaciji rada, materijale s partijskog savjetovanja u veljači 1944, obavijesti o kongresu kulturnih radnika, o novoformiranoj obavještajnoj službi u Zagrebu, o pregovorima s pojedincima iz HSS-a, organiziranju prelaza domobrana u partizanske jedinice, izvještaje štabova o vojnim akcijama, podatke o ustanovama, bankama, tvornicama i sl. u Zagrebu, o osiguranju i prebacivanju štampe i pošte, vojnog i drugog materijala i upute.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Vidi uvod o obradi fonda HR-HDA-1220 CK SKH. Spisi su sređeni kronološki, a inventarni brojevi pojedinačnih spisa teku u kontinuitetu od broja 1 do 1574.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/19-24.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5108
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica