Facebook
Naziv: Savez književnika Jugoslavije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 -
Normativni nazivi: Savez književnika Jugoslavije (hrvatski)
Povijesni nazivi: Savez književnika Jugoslavije (1946 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Savez književnika Jugoslavije osnovan je 1946. u Beogradu. Nema podataka o prestanku s radom.
Djelatnost: Savez književnika Jugoslavije je dobrovoljna organizacija književnika Jugoslavije s ciljem očuvanja tekovina revolucije i razvoja književne kulture Jugoslavije. Članovi Saveza su bili: Udruženje književnika BiH, Udruženje književnika CG, Društvo književnika Hrvatske, Društvo književnika Kosova, Društvo na pisatelite na Makedonija, Društvo slovenskih pisateljev, Udruženje književnika Srbije i Društvo književnika Vojvodine. Na Prvom kongresu za predsjednika je izabran Ivo Andrić. Savez je izdavao Književne novine.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizacijski ustroj bio je utvrđen Statutom. Na čelu Saveza bili su Kongres, Skupština (izabrani delegati članica), Predsjedništvo (kolektivni izvršni organ Skupštine), Komisija za samoupravnu društvenu kontrolu. Po potrebi su osnivane komisije, sekcije i odbori.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1733 Savez književnika Jugoslavije (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12108
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica