Facebook
Naziv: Savez književnika Jugoslavije (fond)
Signatura: HR-HDA-1733
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SKJ (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1979
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Savez književnika Jugoslavije (stvaratelj)
Povijest jedinice: Dio gradiva Saveza izdvojeno je iz gradiva fonda 1732 Društvo hrvatskih književnika koje je HDA dobio darovnim ugovorom od Društva hrvatskih književnika 2005. (akv. 25/2005), a dio tijekom sređivanja gradiva f. 1732 Društva hrvatskih književnika.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži statute Saveza, završne račune i isplatne liste djelatnika.
Izlučivanju: Financijska dokumentacija kojoj je prošao rok i multiplikati izlučeni su 2006.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1732: Društvo hrvatskih književnika
Identifikator: HR-HDA/AJ 5616
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica