Facebook
Naziv: Društvo hrvatskih književnika (fond)
Signatura: HR-HDA-1732
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DHK (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 2002
Arhivske jedinica: 6.90 d/m
Tehničke jedinica: 69 kut.
Odgovornost: Društvo hrvatskih književnika (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u Hrvatski državni arhiv 2005. (akv. 25/2005).
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od spisa nastalih radom Društva i njegovih radnih tijela te spisa nastalih kao rezultat suradnje s članovima i ostalim književnim i srodnim kulturnim društvima i udruženjima u Hrvatskoj i svijetu.
Izlučivanju: Izlučivanje financijske dokumentacije kojoj je prošao rok čuvanja, obavljeno je u dva navrata 2006. i 2007.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; plakati
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na početku sređivanja fond je sadržavao 310 registratora, 2 ambalažne kutije i 1 svežanj gradiva (ukupno 27 d/m). Gradivo je zatečeno nesređeno. Gradivo iz razdoblja 1900-1969 pohranjeno je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, pa je pri sređivanju gradiva preuzetog u Arhiv pronađen je tek dio dokumenata iz navedenog razdoblja. S obzirom da djelokrug tvorca fonda prati njegova organizacijska struktura, fond je podijeljen na dvije cjeline, tj. dva podfonda. Prvi podfond obuhvaća gradivo nastalo od 1945. do 22. travnja 1990, a drugi, gradivo nastalo nakon 22. travnja 1990. Unutar svake cjeline gradivo je organizirano strukturno-kronološki prateći strukturu poslova i zadataka Društva. Na kraju drugog podfonda zadržana je financijska i ostala neraspoređena dokumentacija koja obuhvaća razdoblje obaju podfondova (npr. osiguranje imovine, sudske presude i sl.).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; engleski ; srpski ; makedonski ; slovenski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (makedonska)
Obavijesna pomagala: HDA-1732/SI - 1 Društvo hrvatskih književnika (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5615
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica