Facebook
Naziv: Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1415
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RS PKFK SRH (hrvatski)
Razdoblje: 1965 - 1979
Arhivske jedinica: 70 d/m
Tehničke jedinica: 30 knj. ; 626 kut.
Odgovornost: Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike Hrvatske (stvaratelj) (1965-1979)
Povijest jedinice: Gradivo Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH preuzeto je po službenoj dužnosti od Ministarstva prosvjete i športa RH 2002. godine (akv. 1/2003).
Sadržaj jedinice: Gradivo Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH sastoji se od različitih rješenja, potvrda i uvjerenja o nostrifikaciji diploma i svjedodžbi, rješenja o radnom stažu, rješenja o rangu škola, spisa o osnivanju škola, reguliranju nastavka školovanja, potvrda o dotacijama, od statuta škola, potvrda i rješenja o stipendijama, od izvješća i popisa honorara, spisa o prekovremenom radu i dodjeli financijskih sredstava, spisa o odlikovanjima i društvenom upravljanju, općih spisa upravnog poslovanja, izvještaja, analiza, referata, elaborata, prijedloga i mišljenja, izvještaja i zapisnika sa različitih sastanaka, sjednica i konferencija, spisa komisije za radne odnose i plaće, spisa o izvanrednim unapređenjima, stručnih ispita, dokumenata o seminarima i tečajevima koje su pohađali službenici sekretarijata, podataka o stambenim poslovima, spisa o razmjeni kulturnih i znanstvenih radnika sa inozemstvom, dokumenata različitih instituta, spisa o obaveznim, stručnim i umjetničkim školama, spisa biblioteka, muzeja, arhiva, spomenika kulture i prirodnih rijetkosti, spisa o izložbama, spisa inspekcija nad školama.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sadrži dokumentaciju označenu određenim stupnjem tajnosti čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o tajnosti podataka (NN 79/2007).
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5302
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica