Facebook
Naziv: Republički sekretarijat za školstvo i obrazovanje Socijalističke Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1597
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RSZŠIO (hrvatski)
Razdoblje: 1963 - 1965
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 39 kut.
Odgovornost: Republički sekretarijat za školstvo i obrazovanje Socijalističke Republike Hrvatske (stvaratelj) (1963-1965)
Povijest jedinice: Gradivo Republičkog sekretarijata za školstvo i obrazovanje SRH preuzeto je po službenoj dužnosti u dva navrata od Ministarstva prosvjete i športa RH. Prvi put je preuzeto 1999. (akv. 7/1999), a drugi put 2002. godine (akv. 1/2003).
Sadržaj jedinice: Fond Republičkog sekretarijata za školstvo i obrazovanje SRH sadrži molbe za stipendije, rješenja o stipendijama, ugovore o stipendijama, molbe i prijedloge za ukidanje odnosno osnivanje škola, rješenja o osnivanju škola, rješenja o nastavku školovanja, molbe za nastavak školovanja, zapisnike sa sjednica, odobrenja za upotrebu udžbenika, različite žalbe i razne izvješća na relaciji RSŠO SRH - Sabor o nepravilnostima u radu škola, izvješća sa savjetovanja, izvješća koja izmjenjuju ovaj Sekretarijat i Republički sekretarijat za informacije, te Republički sekretarijat za pravosudne poslove u pitanjima maloljetničke, školske delikvencije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5485
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica