Facebook
Naziv: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1095
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SPNK (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1956
Arhivske jedinica: 18 d/m
Tehničke jedinica: 21 knj. ; 183 kut.
Odgovornost: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1956)
Povijest jedinice: Gradivo Savjeta za prosvjetu nauku i kulturu NRH u dva je navrata, zajedno s drugim fondovima prosvjetne provenijencije, preuzeto od Ministarstva prosvjete i športa. Prvo preuzimanje obavljeno je 24. 06.1998. godine (akv. 20/1988), drugo 11.03.1999. godine (akv. 7/1999).
Sadržaj jedinice: U gradivu se nalaze razna izvješća (npr. izvješća škola o isključenjima učenika), razne molbe (za priznanje diploma, svjedodžaba, za premještaje), razna rješenja, odobrenja, odluke, suglasnosti, razne upute, obavijesti, okružnice, nalozi za isplate. Većina spisa nastala je radom personalnog odjela.
Izlučivanju: Izlučeno je 6 kutija spisa koji se odnose na tijek izgradnje osnovne škole u Kumrovcu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u Arhiv došli u djelomično sređenu stanju – unutar pojedine godine bili su složeni u nekoliko, po brojevima urudžbenog zapisnika, poredanih nizova. Sređivanjem su spisi Fonda razdijeljeni po organizacijskim jedinicama te unutar svake kronološki po urudžbenom broju.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva. U fondu se također nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1095/SI - 1 Savjet za prosvjetu i kulturu (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1598: Savjet za prosvjetu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1599: Savjet za kulturu i nauku Narodne Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Tijelo koje je bilo neposredno nadređeno SPNK-u je savezni Savjet za nauku i kulturu, koji je 1953. preimenovan u Sekretarijat za prosvetu Saveznog izvršnog veća, a 1956. dobio je ime Sekretarijat za prosvetu i kulturu SIV-a. SPNK-u su bili podređeni svi prosvjetni savjeti nižih NO-a.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4982
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica