Facebook
Naziv: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-291
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MPRO NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1951 (Manja količina spisa je iz razdoblja prije početka djelovanja stvaratelja.)
Arhivske jedinica: 35 d/m
Tehničke jedinica: 310 kut. ; 88 knj.
Odgovornost: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto iz Ministarstva prosvjete i športa RH 1998. godine (akv. 20/1998).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži izvješća ravnatelja škola, vrtića, đačkih domova, domova kulture, narodnih sveučilišta, kulturno-umjetničkih ustanova; statističke podatke o školama, kulturnim priredbama, akcijama narodnog prosvjećivanja; popise djelatnika ustanova u nadležnosti MPRO-a; planove i programe škola; molbe za priznanje škola, diploma, razreda i slično. Najveći dio fonda zauzimaju rješenja koja je donosila Uprava za personalnu službu.
Izlučivanju: Iz urudžbenih zapisnika je vidljivo da je 1950. godine provedeno izlučivanje u Ministarstvu, međutim točnijih podataka nema.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno u 24 tematske cjeline (koje su nadogradnja izvornog signaturnog poredka odlaganja spisa) a kojima su priključeni urudžbirani spisi iz 1948-1951 godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-291/SI - 1 Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4256
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica