Facebook
Naziv: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1951
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Ministarstvo prosvjete (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ministarstvo prosvjete Narodne vlade Hrvatske (1945 - 1946) (hrvatski)
Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske (1946 - 1951) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osniva se 1945. godine kao Ministarstvo prosvjete Narodne vlade Hrvatske (NN 2/45), a Zakonom o imenu NR Hrvatske iz 1946. godine mijenja ime u Ministarstvo prosvjete NRH. Ustavom NRH iz 1947. Ministarstvo prosvjete NRH postaje savezno-republičko ministarstvo. Odlukom o reorganizaciji Vlade NRH iz 1951. (NN 27/51) ukida se Ministarstvo prosvjete a poslove iz njegove nadležnosti preuzima Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu (1951-1956).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: U nadležnosti ministarstva spadala je koordinacija školskih planova i programa na teritoriju NR Hrvatske kao i rukovođenje i opći nadzor nad radom predškolskih, osnovnoškolskih, srednjih i stručnih škola. Organizacija i nadzor nad višim pedagoškim školama i učiteljskim školama. U djelokrug rada ministarstva spadalo je i osnivanje specijalnih škola za invalidnu djecu kao i izrada prilagođenih programa. Ministarstvo je obuhvaćalo nadzor i organizaciju rada kazališta, umjetničkih škola, likovnih galerija , muzeja, kao i rad na području izdavačke djelatnosti, književnosti i glazbe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizacijsku strukturu ministarstva činili su ministar i dva pomoćnika ministra. U direktnoj nadležnost ministra bio je revizioni odsjek. Pomoćnik ministra za planski dio imao je u svojoj nadležnosti sekretarijat, planski odjel, odjel za narodno prosvjećivanje, odjel za kulturu i umjetnost i sekretarijat za opskrbu. U nadležnosti pomoćnika za operativni dio nalazio se personalni odjel, odjel za srednje škole, odjel za osnovne škole i sedmoljetke, odjel za predškolski i vanškolski odgoj, odjel za stručne škole i organizacioni odjel. Obzirom na djelokrug ministarstva u njegovom sastavu djeluju: Institut za narodnu umjetnost Komisija za utvrđivanje štete učinjene po okupatoru na kulturno-historijskim predmetima i prirodnim znamenitostima Federalne Hrvatske i za njihovo vraćanje u zemlju, odnosno za procjenu štete na istima (1945-1954), Komisija za restituciju (1946), Pedagoški savjet (1945), Glavna direkcija privrednih poduzeća (1949-1952), Komisija za priznavanje akademskih naslova, diploma, ispita i semestara (1945), Komisija za ispitivanje svjedodžbi srednjih i srednjih stručnih škola stečenih u neprijateljskim i od neprijatelja okupiranim zemljama (1945).
Stvaratelji: (1945 - 1956)
(1945 - 1952)
(1945 - 1965)
(1949 - 1951)
(1945 - 1990) (NRH 1945 - 1961 SRH 1961 - 1990)
(1945 - 1947)

(1945 - 1951)

Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8619
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica