Facebook
Naziv: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Karlovac
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1949 - 1952
Normativni nazivi: Narodna omladina Hrvatske. Oblasni komitet Karlovac (hrvatski)
Povijesni nazivi: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Karlovac (1949 - 1952) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Godine 1949. nakon ponovnog uspostavljanja oblasti na području Narodne Republike Hrvatske, osnovan je Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Karlovac. Prva oblasna konferencija održana je u studenome 1949. Pod tim nazivom djeluje do sredine 1952. kada prestaje s radom.
Sjedišta: Karlovac
Djelatnost: Oblasni komitet je bio omladinska organizacija osnovana radi masovnog okupljanja najširih slojeva omladine. U početku, cilj oblasnog komiteta bio je uključivanje omladine u NOB, političko i ideološko usmjeravanje i odgoj. Po završetku rata sjedinjenjem SKOJ-a i NOJ-a omladinska organizacija dobiva na širini organiziranja i djelovanja tj. pojačano uključuje omladinu u izgradnju društva u duhu socijalizma (radnim akcijama) obuhvaćajući sve uzraste mladih (pioniri, omladinci, studenti, radnička i seoska omladina). Radi na opismenjavanju i kulturnom preobražaju sela (uključivanje u zemljoradničko udruživanje u SRZ). Godine 1949. oblasti dobivaju funkciju instruktora kotarskim i gradskim komitetima. Oblasni komitet je obuhvaćao šire karlovačko područje.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Oblasnog komiteta je Biro Oblasnog komiteta koji osniva radna tjela tj. odjeljenja: Organizacijsko-kadrovsko odjeljenje, Agitacijsko-propagandno odjeljenje, Odjeljenje za škole, Odjeljenje za selo, Odjeljenje za pionire, Odjeljenje za radničku omladinu, Odjeljenje za radne akcije, Odjeljenje za fiskulturu i Odjeljenje za financije.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1283 Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Karlovac (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12113
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica