Facebook
Naziv: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Karlovac (fond)
Signatura: HR-HDA-1283
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Karlovac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva fonda Oblasnog komiteta NOH Karlovac po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA 1995. preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995). Po preuzimanju gradivo je uključeno u zbirni fond, a početkom 2006. izdvojeno u zaseban fond.
Sadržaj jedinice: Pored nekoliko zapisnika sastanaka Biroa Oblasnog komiteta, najvećim dijelom sadrži materijale savjetovanja s tajnicima odjeljenja nižih razina.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na početku sređivanja fond je sadržavao 1 kutiju gradiva koje je bilo složeno kronološki. Prateći organizacijske jedinice složene su dokumentacijske cjeline koje prate ustroj i način rada (zapisnici i materijali sjednica, materijali savjetovanja, izvješća s terena).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5170
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica