Facebook
Naziv: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Osijek
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1952
Normativni nazivi: Narodna omladina Hrvatske. Oblasni komitet Osijek (hrvatski)
Povijesni nazivi: Oblasni odbor USAOH-a za Slavoniju (1943 - 1946) (hrvatski)
Oblasni odbor Narodne omladine Hrvatske za osječku oblast (1946 - 1948) (hrvatski)
Povjereništvo CK NOH-a za osječku oblast (1948 - ) (hrvatski)
Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Osijek (1948 - 1951) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Na Prvoj pokrajinskoj konferenciji USAOH-a održanoj u Otočcu 28.-29. lipnja 1943. donesena je odluka o osnivanju oblasnih odbora. Osnivačka konferencija Oblasnog odbora USAOH-a za Slavoniju održana je 4.-5. svibnja 1943. Promjenom naziva USAOH-a u Narodnu omladinu Hrvatske 1946. Oblasni odbor mijenja naziv u Oblasni odbor NOH-a za osječku oblast. Iste godine Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NRH ukinute su sve oblasti (izuzev Oblast za Dalmaciju i Oblast za Istru). Krajem 1948. NOH je sjedinjen s Pokrajinskim komitetom SKOJ-a za Hrvatsku. Oblasni odbor nosi naziv Povjereništvo CK NOH-a za osječku oblast. Godine 1949. uslijedilo je ponovno uspostavljanje oblasti, čime ponovno funkcionira Oblasni komitet pod nazivom Oblasni komitet NOH-a Osijek. Sredinom 1951. godine Oblasni komitet prestaje s radom.
Sjedišta: Osijek
Djelatnost: Rezolucijom Prve pokrajinske konferencije USAOH-a utvrđeni su ustroj, ciljevi i zadaci organizacije. USAOH predvođen Pokrajinskim komitetom SKOJ-a za Hrvatsku nastojao je u svoje redove pridobiti što šire omladinske mase Hrvatske. Oblasni komitet osnovan je s ciljem bolje i uspješnije suradnje i koordinacije CK NOH-a s komitetima nižih razina.
Tijekom NOB-a Oblasni komitet osnivao je omladinske čete za obradu zemlje, prikupljao priloge i pomoć za potrebe boraca. Po završetku rata radi na značajnijem uključivanju i doprinosu omladine u izgradnju društva u duhu socijalizma, opismenjavanju i kulturnom preobražaju sela.
Unutarnji ustroj / genealogija: Vodeću ulogu u oblasnom komitetu imao je Biro Oblasnog komiteta koji je po uzoru na ustroj CK NOH-a djelovao kroz sljedeća radna tijela: Organizacijsko-kadrovsko odjeljenje, Agitacijsko-propagandno odjeljenje, Odjeljenje za škole, Odjeljenje za selo, Odjeljenje za pionire, Odjeljenje za radničku omladinu, Odjeljenje za radne akcije, Odjeljenje za fiskulturu i Odjeljenje za financije.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1284 Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Osijek (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12114
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica