Facebook
Naziv: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Osijek (fond)
Signatura: HR-HDA-1284
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Osijek (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva fonda Oblasnog komiteta NOH Osijek po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA 1995. preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a. (akv. 52/1995). Po preuzimanju gradivo je uključeno u zbirni fond, a početkom 2006. izdvojeno je u zaseban fond.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od spisa nastalih radom Oblasnog komiteta i njegovih radnih tijela. To su materijali sjednica Biroa Oblasnog komiteta, odjeljenja, izvješća o rezultatima rada kotarskih i gradskih komiteta, korespondencija s CK NOH (uglavnom upute i direktive o radu pristigle iz CK NOJ-a).
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na početku sređivanja fond je sadržavao 6 kutija gradiva, složenog kronološki. S obzirom da je gradivo sačuvano fragmentarno, bez uredskih knjiga, ne može se utvrditi točan opseg i način vođenja uredskog poslovanja. U strukturi svake organizacijske jedinice složene su dokumentacijske cjeline koje prate ustroj i način rada (zapisnici i materijali sjednica, materijali savjetovanja, prepiska s CK NOH i okružnice). Za neka tijela, u skladu s nadležnošću oformljene su i dodatne podserije (Karakteristike za članove omladinskih radnih brigada, Proslave, Sletovi). Sređivanje gradiva fonda započeto je u ožujku 2006, pri čemu je gradivo sređeno tematski po radnim tijelima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5171
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica