Facebook
Naziv: Pokrajinski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku (fond)
Signatura: HR-HDA-1225
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SKOJ PKH (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1948
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 19 kut.
Odgovornost: Pokrajinski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva fonda po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA 1995. preuzeti su fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži okružnice i upute za rad upućivane oblasnim i okružnim komitetima SKOJ-a, rezolucije pokrajinskih konferencija i savjetovanja, izvješća oblasnih, okružnih i brigadnih komiteta SKOJ-a (mjesečna izvješća o radu, održanim sastancima, poteškoćama i promjenama u organizaciji, političkoj situaciji na terenu i sl.), upitnike o karakteristikama i podacima o funkcionarima po komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj i prepisku s USAOH-om.
Izlučivanju: Nije obavljeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: U Arhivu IHRPH izrađeni su sumarni i analitički popis gradiva, u HDA je 2003. izrađen arhivski popis gradiva (iz razdoblja 1942-1945). Spisi u fondu složeni su kronološki, za svaki spis izrađen je analitički opis (regeste).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: S obzirom da je prošao rok od 30 godina nakon nastanka (u skladu s Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (čl. 18-28), te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva, gradivo je javnosti dostupno u potpunosti.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Tijekom 2003. mikrofilmirano je gradivo iz razdoblja 1941-1945 (ZM 231/1-7).
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1225/KT - 1 Pokrajinski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Hrvatsku (kartoteka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5112
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica