Facebook
Naziv: Obitelj Turinetti
Vrsta entiteta: obitelj
Normativni nazivi: Turinetti, obitelj (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Obitelj Turinetti bila je vlasnik međimurskog vlastelinstva 1697-1702.
Sjedišta: Čakovec (1697 - 1702)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-681 Vlastelinstvo Čakovec (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 12310
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica