Facebook
Naziv: Glazbeno društvo u Bjelovaru
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1921 - 1941
Normativni nazivi: Glazbeno društvo u Bjelovaru (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glazbeno društvo Bjelovar (1921 - 1941) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Glazbeno društvo u Bjelovaru osnovano je u proljeće 1921. godine. Članovi društva i upravnog odbora bili su ugledni i viđeni građani grada Bjelovara. Krajem 1921. unutar Glazbenog društva je osnovana glazbena škola za gusle, limene instrumente i glazbenu teoriju. Godine 1922. osniva se glasovirska škola pri Glazbenom društvu čime se muzička edukacija podiže na viši stupanj. Glazbeno društvo u cjelini je bilo poznato kao Glazbeni zavod. Glazbeno društvo je djelovalo do 1941. godine kada se ukida.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Glazbeno društvo u Bjelovaru je okupljalo ljubitelje glazbe i bilo je temelj za glazbenu edukaciju mlađih naraštaja, a sve u cilju promicanja glazbene umjetnosti. Školovanjem mlađih muzičkih kadrova podigao se i kvalitet izvođenja koncerata i drugih glazbenih priredbi u javnosti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutar Glazbenog društva osniva se Muzička škola za gudačke instrumente, limene instrumente i klavir.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-285 Glazbeno društvo Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 126
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica