Facebook
Naziv: Glazbeno društvo Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-285
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: GD Bj (hrvatski)
Razdoblje: 1921 - 1941
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Glazbeno društvo u Bjelovaru (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane Gradskog muzeja Bjelovar 1961. godine, knjiga akvizicije I, redni broj 90.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži pedagošku evidenciju polaznika škole, pomoćne financijske knjige i razne spise. Postspisi (1942-1947) potječu iz rada Glasovirske škole.
Izlučivanju: Arhivski fond nije izlučivan.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-285/V - 1 Glazbeno društvo Bjelovar (vodič)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1383
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica