Facebook
Naziv: Hrvatski sokol Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1905 - 1941
Normativni nazivi: Hrvatski sokol Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Hrvatski sokol u Bjelovar (1905 - 1920) (hrvatski)
Sokolsko društvo u Bjelovaru (1920 - 1922) (hrvatski)
Hrvatski sokol u Bjelovaru (1922 - 1927) (hrvatski)
Hrvatski sokol Bjelovar (1927 - 1941) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo "Hrvatskog sokola" u Bjelovaru osnovano je 19.03.1905. i imalo je 48 izvršavajućih i 136 podupirućih članova. Godine 1911. započela je izgradnja zgrade Sokolane izgrađene donacijama članova, građana i općine Bjelovar. Hrvatski sokol u Bjelovaru je ukinut početkom rata u bivšoj Jugoslaviji 1941. godine.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Osnovna djelatnost društva bila je razvoj fizičke kulture u gradu i okolici.
Unutarnji ustroj / genealogija: Upravni organi su bili Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-287 Hrvatski sokol Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 128
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica