Facebook
Naziv: Hrvatski sokol Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-287
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: HS Bj (hrvatski)
Razdoblje: 1905 - 1938
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Hrvatski sokol Bjelovar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane Gradskog muzeja Bjelovar 1961. godine, knjiga akvizicije I, redni broj 16.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, opće spise, zapisnike sjednica organa i tijela, financijske spise različitih provenijencija.
Izlučivanju: Arhivski fond nije izlučivan.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-287/V - 1 Hrvatski sokol u Bjelovaru (vodič)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1385
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica