Facebook
Naziv: Stambena uprava "Centar" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 1956
Normativni nazivi: Stambena uprava "Centar" Rijeka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Odluka o osnivanju donesena je u listopadu 1954. ali je stvaratelj započeo s poslovanjem 1.1.1955.
Povijest: Stambena uprava "Centar" Rijeka osnovana je Odlukom o upravljanju stambenim zgradama u Rijeci Narodnog odbora grada Rijeke u listopadu 1954 (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173)., a na temelju savezne Uredbe o upravljanju stambenim zgradama iz 1953 (Službeni list FNRJ, br. 52/1953) zajedno sa stambenim upravama "Brajda", "Zamet" i "Sušak". Stambene uprave vršile su administrativne poslove za četiri istoimene stambene zajednice. S 31.8.1955. godine Stambena uprava "Brajda" pripaja se Stambenoj upravi "Centar" (kasnije "Stari Grad"). Od listopada 1955. pri Stambenoj upravi "Centar" sjedište ima Komisija za dodjelu stanova na području grada Rijeke.
U ožujku 1956. Gradsko vijeće u Rijeci donosi novu Odluku o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke po kojoj se osnivaju tri stambene zajednice nadležne za područja triju gradskih općina "Zamet", "Stari Grad" i "Sušak" te tri analogne stambene uprave kao upravni organi NO-a i administrativni izvršni organi stambenih zajednica (Službeni vjesnik kotara Rijeka, br. 4/1956, str. 114, izmjene br. 16/1956, str. 368, br. 1/1957)
Sjedišta: Rijeka (1954-1956)
Djelatnost: Nadležnost stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambneih uprava uređena je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 29/1954, str. 483) te Odlukom o upravljanju stambenim zgradama u Rijeci Narodnog odbora grada Rijeke (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173).
Stambene uprave administrativni su organi stambenih zajednica. Stambena uprava može vršiti poslove za dvije ili više stambenih poslova. Osim administrativnuh poslova stambena uprava može vršiti i druge upravne poslove iz nadležnosti narodnog odbora koje on na nju prenese. Nadzor nad djelatnošću vrši NO odnosno organ koji on odredi. U nadležnosti stambene uprave evidentiranje je stanova, odlučivanje o zaključivanju i otkazivanju ugovora i dostava rješenja kućnim savjetima, nadzor nad poslovanjem kućnih savjeta, predlaganje svog godišnjeg proračuna i završnog računa.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava uređen je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 29/1954, str. 483) te Odlukom o upravljanju stambenim zgradama u Rijeci Narodnog odbora grada Rijeke (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173). O broju službenika uprave i njihovom postavljenju  odlučuje narodni odbor, a oni za rad odgovaraju narodnom odboru i savjetu stambene zajednice.
Stvaratelji: (1955 - 1956)
(1954 - 1955)
Identifikator: HR-DARI/S - 12814
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica