Facebook
Naziv: Stambene zajednice u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-746
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: SzuR (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: JU-166 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1954 - 1964
Arhivske jedinica: 3.04 d/m
Tehničke jedinica: 16 knj. ; 29 kut.
Odgovornost: Stambena uprava "Centar" Rijeka (stvaratelj) (1955., 1956.)
Uprava stambene zajednice "Dolac" Rijeka (stvaratelj) (1954)
Uprava stambene zajednice "Kozala" Rijeka (stvaratelj) (1954, 1955?) (Iako je stvaratelj formalno djelovao od ožujka do kraja 1954. godine, gradivo datira iz 1955. godine.)
Stambena zajednica "Kozala" Rijeka (stvaratelj) (1958-1964)
Stambena zajednica "Ljudevit Matešić" Rijeka (stvaratelj) (1958-1964)
Uprava stambene zajednice "Potok" Rijeka (stvaratelj) (1954)
Stambena uprava "Sušak" Rijeka (stvaratelj) (1954-1959)
Uprava stambene zajednice "Vojak" - Rijeka (stvaratelj) (1954)
Stambena uprava "Zamet" - Rijeka (stvaratelj) (1954-1958)
Stambena zajednica "Brajda" - Rijeka (stvaratelj) (1958?-1964)
Stambena zajednica "Partizan" - Rijeka (stvaratelj) (1958?-1964)
Povijest jedinice: Dio gradiva preuzet je zajedno s gradivom Poduzeća Uprava zgrada Rijeka 11.3.1964. godine po službenoj dužnosti od Skupštine općine Rijeka (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likivdiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.3.1964.), a u sklopu gradiva likvidiranih poduzeća i ustanova od kojih je u arhivu formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća. Tijekom sređivanja i posljedično rasformiranja fonda Likvidirana poduzeća, u okviru sređivanja fonda Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka izdvojeno je gradivo stambenih zajednica ili njihovih uprava: "Zamet", "Dolac", "Centar", "Kozala"i "Potok". Dio gradiva Stambene zajednice "Kozala" preuzeto je 1969. u sklopu gradiva Zanatskog uslužnog centra "Belveder-Kozala" Rijeka a zajedno s gradivom Građevinskog poduzeća "Asfalt". U Knjizi općeg inventara fond je vođen u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323.
Državni arhiv u Rijeci je 8.7.2004. po službenoj dužnosti od Ureda državne uprave primorsko-goranske županije preuzeo gradivo Narodnog odbora općine Sušak i unutar njega gradivo Uprave stambene zajednice "Sušak" Rijeka odnosno Stambene uprave "Sušak" Rijeka i Uprave Stambene zajednice "Vojak" - Rijeka (Klasa: 036-05/04-02/19, Ur.br: 2170-53-04-04-01).
Fond je sređen i opisan u sumarnom inventaru 2003. godine, a naknadno preuzeto gradivo u dodatku inventara 2006. godine.
Naknadno je pronađeno grdaivo servisa stambenih zajednica "Brajda" i "Partizan". Izdvojeno je iz fonda Uslužni centar "Dolac", HR-DARI-943, i pripojeno fondu Stambene zajednice u Rijeci 2009. godini. radi se o nepunoj kutiji gradiva.
Način preuzimanja: Skupština općine Rijeka, predaja po službenoj dužnosti - 1964/16, 1969/31 i 2004/317
Sadržaj jedinice: U ovom zbirnom fondu sadržano je 11 podfondova, gradivo niza što uprava stambenih zajednica što stambenih uprava odnosno stambenih zajednica: 1.) Stambene uprava "Centar" Rijeka (gradivo iz 1955); 2.) Uprave stambene zajednice "Dolac" Rijeka (1954); 3.) Uprave stambene zajednice "Kozala" Rijeka (1955); 4.) Stambene zajednice "Kozala" Rijeka (1958-1964); 5.) Stambene zajednice "Ljudevit Matešić" Rijeka (1961,1962); 6.) Uprave stambene zajednice "Potok" Rijeka (1954); 7.) Uprave stambene zajednice "Sušak"-Rijeka (1954), odnosno Stambene uprave "Sušak" Rijeka (1955-1959); 8.) Uprave stambene zajednice "Vojak"-Rijeka (1954); 9.) Uprave stambene zajednice "Zamet"-Rijeka (1954) i Stambene uprave "Zamet"- Rijeka (1955-1958); 10.) Stambene zajednice "Brajda" - Rijeka (1962-1964) i 11.) Stambene zajednice "Partizan" - Rijeka.
Osim što sadrži podatke korisne za ostvarivanje prava iz radnih i stambenih odnosa, fond pruža uvid u probleme stanovanja i druge komunalne probleme 50-ih godina 20. stoljeća. Gradivo gotovo svih stvaratelja sadrži dokumentaciju o zgradama (veći ili manji niz ugovora o korištenju ili najmu, obračune fondova zgrada, dokumentaciju o popravcima).
Izlučivanju: U dosjeu fonda Građevinskog poduzeća "Asfalt" navodi se podatak o izlučivanju gradiva Stambene zajednice "Kozala" na što ukazuju i zaokruživanja na popisu gradiva. Tijekom sređivanja fonda 2003. godine izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (Klasa: UP/I 036-04/03-01/01, predmet u dosjeu fonda).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo ovog zbirnog fonda sređeno je sumarno, kombiniranim sustavom odnosno rekonstrukcijom prvobitnog reda gdje je to moguće i unošenjem vlastitog reda. Posebno su sređene knjige, posebno spisi. Odvojene su serije koje, kako unutar knjiga tako unutar spisa, čini gradivo pojedinih podfondova tj. stambenih zajednica poredanih abecedno. Načelni raspored serija, unutar svakog podfonda ovisan o njihovoj sačuvanosti, slijedeći je: statusna dokumentacija, zapisnici sjednica, izvješća o poslovanju, okružnice, opći spisi, upravljanje zgradama, personalni spisi, financijski spisi, izdvojeni predmetni spisi, zbirka nacrta.
Gradivo je stručno-tehnički obrađeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-746/SI - 1 Stambene zajednice u Rijeci 1954-1964 (sumarni inventar)
DARI-746/SI - 2 Stambene zajednice u Rijeci (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12408
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica