Facebook
Naziv: Uprava stambene zajednice "Dolac" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 1954
Normativni nazivi: Uprava stambene zajednice "Dolac" Rijeka (hrvatski)
Dopunski podaci: Državni arhiv u Rijeci
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Naredbom Narodnog odbora grada Rijeke o formiranju stambenih zajednica od 12.3.1954 (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 5/1954, str. 67), a na temelju savezne Uredbe o upravljanju stambenim zgradama iz 1953. (Službeni list FNRJ, br. 52/1953), između ostalih formirana je i Stambena zajednica "Dolac i njena uprava koja je obavljala administrativne poslove. Novom Odlukom o upravljanju stambenim zgradama iz listopada 1954. (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 11/1954, str. 173) osnivaju se četiri stambene zajednice ("Zamet", "Brajde", "Centar" i "Sušak") i analogne četiri stambene uprave. Dotadašnje uprave stambenih zajednica trebale su likvidirati svoje poslove 31.12.1954., a s 1.1.1955. novoformirane stambene uprave započeti s radom.
Sjedišta: Rijeka (1954)
Djelatnost: Nadležnost stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava uređena je Uredbom o upravljanju stambenim zgradama ( Službeni list FNRJ, br. 52/1953).Stambene zajednice bile su tijela društvenog upravljanja određenim brojem stambenih zgrada i terena na kojima su one podignute. Poslove administracije vrši uprava koja ju zastupa i u imovinskopravnim poslovima. Uprava stambene zajednice brine se o zakonitosti rada stambene zajednice, sklapa ugovore o korištenju stanova prima i daje otkaze ugovora, sklapa ugovore vezane za održavanje zgrada, evidentira stanove, naplaćuje stanarinu, satavlja prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa, osigurava zgrade i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj stambenih zajednica i njenih tijela tako i stambenih uprava za ovo razdoblje uređen je Uredbom o upravljanju stambenim zgradama (Službeni list FNRJ, br. 52/1953). Broj službenika uprave određuje i postavlja ih savjet stambene zajednice.
Stvaratelji: (1954 - 1954)
Identifikator: HR-DARI/S - 12889
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica