Facebook
Naziv: Stambena zajednica "Kozala" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1958 - 1964
Normativni nazivi: Stambena zajednica "Kozala" Rijeka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Stvaratelj je osnovan u rujnu 1958. godine. Na sjednicama vijeća Narodnog odbora općine Stari Grad - Rijeka od 18.9.1958. odobren je statut Stambene zajednice "Kozala" (HR-DARI-746, Stambene zajednice u Rijeci, Stambena zajednica "Kozala", Statusna dokumentacija, Statut, 1958).
Povijest: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke iz 1956. koju je Gradsko vijeće u Rijeci donijelo u veljači 1958 (Službeni vjesnik kotara Rijeka, br. 2/1958, str. 20). dopušta građanima s prebivalištem na određenom području općina mogućnost osnivanja stambene zajednice kao samoupravne društvene organizacije zaključkom zbora birača. Na sjednicama vijeća Narodnog odbora općine Stari Grad - Rijeka od 18.9.1958. odobren je statut Stambene zajednice "Kozala" (HR-DARI-746, Stambene zajednice u Rijeci, Stambena zajednica "Kozala", Statusna dokumentacija, Statut, 1958).
U travnju 1959. prestaje važiti Uredba o upravljanju stambenim zgradama iz 1953, a proglašen je Opći zakon o stambenim zajednicama (Službeni list FNRJ, br. 16/1959). i Zakon o stambenim odnosima. U srpnju 1964. usvojen je savezni Zakon o prestanku važenja Općeg zakona o stambenim zajednicama (Službeni list SFRJ, br. 31/1964) po kojem stambene zajednice nastavljaju rad do osnivanja mjesnih zajednica a najduže do 31.5.1965. U Rijeci stambene zajednice djeluju do lipnja 1964. kada Skupština općine Rijeka donosi zaključak kojim se konstatira osnivanje mjesnih zajednica , među njima i Mjesna zajednica Kozala, a time prestaju postojati istoimene stambene zajednice. Na mjesne zajednice prelaze prava i obveze te sredstva ukinutih stambenih zajednica.
Sjedišta: Rijeka (1958-1964)
Djelatnost: Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju stambenim zgradama na području grada Rijeke iz 1956. koju je Gradsko vijeće u Rijeci donijelo u veljači 1958 (Službeni vjesnik kotara Rijeka, br. 2/1958, str. 20) stambene zajednice nositelji su imovinskih i drugih prava te imaju statut. Nadležnost stambenih zajednica proširuje se i na organizaciju uslužnih službi, pomoć zaposlenoj ženi, općenito poboljšanje svih potrebnih službi i djelatnosti, izgradnju i održavanje komunalnih objekata i dr.
Prema Općem zakonu o stambenim zajednicama iz 1959. (Službeni list FNRJ, br. 16/1959) stambena zajednica isključivo je samoupravna organizacija i ne može vršiti više nikakve upravne poslove, osim izuzetno. Može sama ili zajedno s drugom stambenom zajednicom osnivati servise, radnje, poduzeća i ustanove te podizati stambene i poslovne zgrade za svoje i potrebe svojih servisa i ustanova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela stambene zajednice su savjet kao najviši organ sastavljen od članova izabranih na zboru birača iz redova građana, izvršni odbor savjeta kao izvršni i upravni organ stambene zajednice kojeg bira savjet iz redova svojih članova, tajništvo i nadzorni odbor i mirovno vijeće.Tajništvo zajednice je upravni organ zajednice čija nadležnost je obavljanje upravnih i tehničkih poslova za kolektivna tijela zajednice kao i cjelokupna administrativna i tehnička služba. Uz tajnika radi potreban broj stručnih i pomoćnih službenika. Nadzorni odbor zajednice bira se neposredno na zboru birača, a vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem svih tijela zajednice, posebno nad financijskim i materijalnim poslovanjem. Servisi su poslovne jedinice stambene zajednice, komunalne privredne oragnizacije, ali bez statusa pravne osobe. Imaju pravila koja donosi savjet stambene zajednice.
Stvaratelji: (1958 - 1963)
(1964 - 1967) (Nije izravan slijednik već je nastao spajanjem servisa stambenih zajednica "Kozala" i "Belveder".)
Identifikator: HR-DARI/S - 12891
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica