Facebook
Naziv: Zanatski uslužni centar "Belveder-Kozala" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-747
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-43 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1965 - 1967
Arhivske jedinica: 0.33 m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Zanatski uslužni centar "Belveder-Kozala" Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Po preuzimanju 1969. gradivo je pripojeno fondu Likvidirana poduzeća. Sređivanjem je fond Likvidirana poduzeća rasformiran, pa je između ostalih formiran zaseban fond Zanatski uslužni centar "Belveder-Kozala" Rijeka koji je arhivistički sređen 2003.
Način preuzimanja: Gradivo je u travnju 1969. godine po službenoj dužnosti preuzeto zajedno s gradivom Građevinskog poduzeća "Asfalt" i još nekim fondovima (upis br. 31/1969 u Knjizi preuzetog gradiva).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sadrži pretežno personalnu i financijsku dokumentaciju, a sačuvani su i fragmentarni zapisnici sjednica, okružnice i normativni akti. Iz razdoblja likvidacije sačuvano je nešto općih spisa i financijske dokumentacije.
Izlučivanju: U arhivu je izvršeno izlučivanje 1972. godine, sačuvan je koncept prijedloga i bilješke na primopredajnom popisu. Tijekom sređivanja 2003. također je gradivo odabrano i izlučeno (predmet u dosjeu fonda Stambene zajednice u Rijeci, 746).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sumarno sređen rekonstrukcijom prvobitnog reda i unošenjem vlastitog. Odvojene su serije i unutar njih stvoren odgovarajući poredak. Odvojeno su sređene knjige, spisi i postspisi. Odabran je sljedeći raspored serija: zapisnici sjednica, okružnice, opći spisi, personalna dokumentacija, financijski spisi, izdvojeni predmetni spisi. Gradivo pronađeno 2010. zbog tehničkih razloga nije interpolirano u odgovarajuće postojeće serije, već je sadržano u novoformiranoj kutiji i opisano na kraju inventara.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-747/SI - 1 Zanatski uslužni centar "Belveder - Kozala" Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12409
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica