Facebook
Naziv: Komora za novčarstvo i osiguranje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1948
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komora za novčarstvo i osiguranje osnovana je 1942. kao rezultat komorske reforme, zajedno s Veleobrtnom, Obrtnom i Trgovinskom komorom. Sve su komore imale sjedište u Zagrebu, a područje njihova rada obuhvaćalo je čitavu državu. Zbog rata i slabih mogućnosti za funkcioniranje gospodarstva ovaj komorski sustav nije nikada zaživio do kraja.
Komora je nacionalizirana 1948., kada je provedena i njezina likvidacija. Njezine ovlasti prenesene su na komore FNRJ, sa sjedištem u Beogradu.
Sjedišta: Zagreb
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-253 Komora za novčarstvo i osiguranje (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 13149
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica