Facebook
Naziv: Komora za novčarstvo i osiguranje (fond)
Signatura: HR-DAZG-253
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: KNO (hrvatski)
Razdoblje: 1942 - 1948
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 8 kut.
Odgovornost: Komora za novčarstvo i osiguranje (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je preuzet u Državni arhiv u Zagrebu 1948. godine od Prosvjetnog odjela Gradskog narodnog odbora po službenoj dužnosti. Arhivsko gradivo je djelomično sređeno, razvrstano je na serije, ali unutar njih nije uspostavljen odgovarajući poredak.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži registraturna pomagala, zapisnike raznih odbora, opće spise i računsku dokumentaciju. Arhivsko gradivo nije cjelovito, a potpuno nedostaje u vremenskom rasponu 1931-1941 godine.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je djelomično razvrstano na serije, ali unutar njih nije uspostavljen odgovarajući poredak.
Serije: Registraturna pomagala, Zapisnici sjednica novčarskih odbora, Opći spisi, Personalna dokumentacija, Računska dokumentacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-253/V - 1 Komora za novčarsko osiguranje (vodič)
Opća napomena: Arhivsko gradivo može poslužiti kao izvor za proučavanje udruživanja i djelovanja financijskih ustanova na cijelom području Kraljevine Jugoslavije. Vrijedan je izvor za proučavanje gospodarskog razvoja, a može poslužiti kao dopunski izvor za druga istraživanja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15845
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica