Facebook
Naziv: Ministarstvo državne riznice Nezavisne Države Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-215
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DR NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1823 - 1945 (Većina gradiva pripada razdoblju 1941-1945, osim knjiga zaklada iz razdoblja 1823/1944.)
Arhivske jedinica: 46.10 d/m
Tehničke jedinica: 336 knj. ; 346 kut.
Odgovornost: Ministarstvo državne riznice Nezavisne Države Hrvatske (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1947. godine, po službenoj dužnosti, od Ministarstva financija NRH (knjiga akvizicija br. 11/1947).
Sadržaj jedinice: Pored spisa ureda ministra i općeg odjela, kojemu pripada i kartoteka službenika, fond obuhvaća i spise stručnih odjela: odjela za državni proračun i računovodstvo, odjela za državne poreze, te odjela za novčarstvo, državnu imovinu i dugove, u kojemu su pohranjeni i dosjei banaka, štedionica i osiguravajućih društava. Sačuvan je velik broj različitih računskih knjiga: likvidacijskih knjiga za isplatu stalnih beriva državnih službenika, poreskih status knjiga, kontrolnika osoblja po poreznim upravama, očevidnika izdataka i primitaka, te rashodnika pojedinih ministarstava, koje je vodio Odjel za državni proračun i računovodstvo, glavnih knjiga, blagajničkih dnevnika i drugih knjiga istoga Odjela. Fond obuhvaća i knjige zaklada s podacima od 1823. do 1944. godine.
Izlučivanju: Podataka o izlučivanju nema.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Obavijesna pomagala: HDA-215/SI - 1 Ministarstvo državne riznice Nezavisne Države Hrvatske (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: U Vojnome arhivu u Beogradu (ranije Arhiv Vojnoistorijskog instituta) nalazi se 75 dokumenata.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4185
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica