Facebook
Naziv: Ministarstvo narodnog gospodarstva Nezavisne Državne Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-217
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MNG NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1943
Arhivske jedinica: 2.30 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 16 kut.
Odgovornost: Ministarstvo narodnog gospodarstva NDH (stvaratelj) (1942-1943)
Povijest jedinice: Državni arhiv NR Hrvatske je 1947. godine (knjiga akvizicija br. 11/1947), prilikom likvidacije Ministarstva financija NRH, preuzeo veću količinu nerazvrstanog arhivskog gradiva, koje je sadržavalo više fondova financijske naravi, iz razdoblja 1848–1947 (tzv. masa "Financije"). Fondovi su tijekom 1950-ih grubo razgraničeni. Tada je izdvojen i fond Ministarstva narodnog gospodarstva NDH. Fond nema popis.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži nešto gradiva ureda ministra i državnog tajnika, Povjerenstva za usklađivanje odnosa stručnih zajednica i središnjica pri Ministarstvu narodnog gospodarstva iz 1942-1943 i računovodstva Državne riznice pri MNG iz 1943. godine, a najviše spisa računovodstva Odjela za državne financije iz 1941. godine, koji se odnose na mirovine i invalidnine.
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Knjige i spisi su odvojeni te razvrstani prema skupinama i registraturnim oznakama koje je dodijelio stvaratelj.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4187
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica